Svētā Gregora izglītības centrs

Gregors.lv

Vēsture

Sv.Gregora kristīgās kalpošanas skolu Saldū sāka būvēt 1993. gadā pēc Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas, Norvēģu Misijas Austrumos un Saldus Sv. Jāņa draudzes iniciatīvas. Tā atklāta 1995.gada septembrī. Svētā apustuļa Gregora vārds skolai piešķirts, jo 13. oktobrī – skolas pamatakmens likšanas dienā - Baznīca piemin Gregoru Apgaismotāju, kas atnesa kristīgo ticību uz Armēniju. Gadu gaitā paplašinoties darbības virzieniem, skola ieguvusi Misijas centra statusu. Šo 19 gadu laikā skolā vairākkārt mainījušies vadītāji: Uldis Jumejs, Jānis Bitāns, Mārtiņš Irbe, Artis Druvietis, Artis Puriņš. Kopš 2010.gada Misijas centra vadītājs ir Raimonds Mežiņš.

Līdz ar katru vadītāju Gregorskola ir piedzīvojusi kādas izmaiņas. Sākotnēji tā bija skola, kurā 9 mēnešu laikā varēja iegūt teoloģisku izglītību ar praktisku ievirzi. Vēlāk tā bija skola, kura sagatavo  draudžu kalpotājus misijas darba veikšanai. Tomēr nemainīgi visu gadu garumā apmācību process bijis Dieva Vārda studijas, praktiskā kalpošana, intensīva lūgšanu dzīve un sadraudzība ar dažāda vecuma un dažādu konfesiju kristiešiem. Skolas lektori ir bijuši dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji no Latvijas un ārzemēm. Pavisam skolu absolvējuši vairāk kā 300 cilvēki no dažādām Latvijas vietām un draudzēm. 

Šodien precīzs nosaukums ir Saldus Sv. Gregora kristīgās misijas centrs -  un to raksturo trīs vārdi: kopiena, laju apmācība un māceklība.  

Sv. Gregora kristīgās misijas centrs ir vieta kopienai, kur ikdienā dzīvo dažādi cilvēki. Viņi šobrīd šo vietu sauc par mājām, viņi piedalās Misijas centra ikdienas dzīvē – lūgšanās, sadraudzībā, dievkalpojumos, mazajās grupās, individuālajās sarunās ar vadītājiem, kā arī palīdz pie ēkas uzturēšanas kārtībā, viesu uzņemšanas, pasākumu organizēšanas u.c.

Joprojām Misijas centrs ir vieta apmācībām LELB draudžu locekļiem un citiem interesentiem no dažādām organizācijām. 2015./2016. gadā tika organizēti kursi „Draudžu darba vadīšana” un „Misijas kurss”, kā arī organizētas Rekolekcijas un Rekreācijas dienas. Ikdienā Misijas centrs atvēlē savas telpas dažādu draudžu, konfesiju un organizāciju organizētiem pasākumiem.

Misijas centrs vienmēr ir vieta, kur iegriežas kāds no bijušajiem studentiem un skolas draugiem, lai būtu tur, kur ir mainījusies viņu dzīve.