Svētā Gregora izglītības centrs

Gregors.lv

Gregorskolai - 25!

Sveiki, mīļie gregorieši – Gregorskolas absolventi, draugi un atbalstītāji!

Gribam jūs informēt, ka šogad Gregorskolai atzīmēsim jau 25.gadadienu! Ja Dievs dos, jubilejas dievkalpojums notikssestdien, 24.oktobrī plkst.12.00 Saldus M.Lutera baznīcā, pēc tam kopīgs laiks sadraudzībai Gregorskolā. Absolventiem, kuri jau sen grib satikties, šis varētu būt papildu pamudinājums sarosīties uz tikšanos. Varbūt izdodas atbrīvot tieši šo dienu un atbraukt uz kopīgu tikšanos Saldū? Aicinām jūs pašus sazināties ar kursa biedriem un iedrošināt uz satikšanos. 

Domājot par Gregorskolas aizvadītajiem 25 gadiem, mums ir aicinājums gan absolventiem, gan tiem, kam šī vieta ir bijusi vai joprojām ir nozīmīga,  pierakstīt un atsūtīt mums savu liecību par to, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē caur Gregorskolu – ko esat saņēmuši, piedzīvojuši, par ko esat pateicīgi, kas jūsu dzīvē izmainījies uz labu u.tml. Gribam šīs liecības apkopot Gregorskolas vēsturei un ar jūsu atļauju kādas arī publicēt mūsuFacebook lapā. Ticam, ka ar šīm liecībām varēsim pienest daudz pateicības un dot godu mūsu Debesu Tēvam par Viņa darbiem tieši caur Gregorskolu.

Liecības aicinām sūtīt uz mūsu e-pastu skola@gregors.lv, pievienojot savu vārdu, uzvārdu, vecumu (ja nav noslēpums J)un draudzi/vietu no kuras esat. Lūdzu, pierakstiet arī savu saistību ar Gregorskolu (absolvents, skolas draugs, rekolekciju, Alfa nedēļas nogales, Lektoru kursu, Iesvētes apmācību dalībnieks u.tml.) un ka dodat/nedodat atļauju izmantot jūsuliecību Gregorskolas Facebook lapā. 

Otrs aicinājums ir atbalstīt mūs kādā pavisam praktiskā vajadzībā. Gregorskolas inventārs šo gadu laikā ir diezgan pamatīgi nolietojies. Dotajā brīdī ļoti izjūtama un pamanāmanepieciešamība ir jauni matrači gultām. Vecie matrači ir izgulēti, bet arvien aktuāla ir viesu uzņemšana un izmitināšana. Būtu nepieciešams nomainīt matračus visām 32 vienvietīgajām gultām, kas finansiāli izmaksātu ap Eur 2500. Tā ir liela summa mums kā sabiedriskā labuma organizācijai, tāpēc aicinām jūs palīgā. Sadalot matemātiski – būtu nepieciešami 100 ziedotāji, kas varētu ziedot Eur 25 vai 250 ziedotāji – pa Eur 10. Ticam, ka kopīgi būs iespējams nepieciešamos līdzekļus rast. Lai Dievs dod, ka jau šoruden varam mūsu viesiem, tostarp arī jums, kad tas nepieciešams, piedāvāt daudz kvalitatīvāku pārnakšņošanas iespēju!

Savu ziedojumu matraču iegādei varat pārskaitīt uz Gregorskolas mērķziedojumu kontu, norādot: “Ziedojums inventāra iegādei”.

SVĒTĀ GREGORA IZGLĪTĪBAS CENTRS

Reģ. Nr. 40801051503

Konta nr. LV18HABA0551039176441

SWIFT: HABALV22

Konts AS "Swedbank"

 

Atgādinām, ka Svētā Gregora Izglītības centrs ir sabiedriska labuma organizācija un, ziedojot mums, jums ir iespēja saņemt nodokļu atlaides. 

Trešais aicinājums ir lūgt par Gregorskolu, lai Dievs turpina šo vietu lietot Saviem mērķiem! Lai Dievs dod gudrību uzticētā nama pārvaldīšanā. Lai Svētā Gara sadraudzība turpina pieaugt un cilvēki, kuri te ierodas uz īsāku vai ilgāku laiku, piedzīvo garīgu izaugsmi un nostiprināšanos savā ticībā uz dzīvo Dievu.

Rudenī plānots iesākt Alfa kursu cilvēkiem no Saldus M.Lutera un citām Saldus novada draudzēm (Grīvaišu, Kursīšu, Nīgrandes, Lutriņu, Pampāļu), kur Raimonds ir mācītājs. Tāpat jaunajā mācību gadā plānots turpināt organizēt “Iesvētes apmācības pusaudžiem” un Lektoru kursus. Droši piedāvājietsavās draudzēs Gregorskolu kā piemērotu vietu nometnēm, rekolekcijām, dažādām apmācībām. 

|| Direktors raksta… 

Kā Gregorskolas (šobrīd Izglītības centra) direktors es šo vietu redzu kā satikšanās vietu cilvēkiem viņu garīgā ceļa gājumā. Tie ir kādi kalpotāji, kuri ik pa laikam iebrauc šeit, lai atpūstos, smeltos spēku, iegūtu zināšanas un iedrošinājumu. Tās ir ģimenes, kuras ceļo pa Latviju un ierodas šeit, lai pārnakšņotu, kā arī dažādas draudžu un Baznīcas nozaru grupas, kuras uzņemam, dodot iespēju piedzīvot viesmīlību, apmācību un kādām arī māceklību. 

Lai nodrošinātu Gregorskolas ēkas pastāvēšanu, arvien nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi. Katrs pasākums, kuru organizatori izvēlas rīkot Gregorskolā, palīdz mums uzturēt šo ēku LELB izglītības un citu nozaru izglītojošiem pasākumiem. Arī mēs paši organizējam dažādas apmācības, kursus, Bībeles studijas un rekolekcijas, kas veicina kristīga cilvēka pieaugšanu ticībā uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Šī vieta vienmēr ir bijusi un būs nedaudz kā siltumnīca, nedaudz kā sanatorija, kā patvēruma vieta, vieta dziedināšanai un izaugsmei. 

Mēs pateicamies visiem Gregorskolas atbalstītājiem. Jūs esat nozīmīga daļa Dieva Valstības darbā caur šo vietu. Mēs aicinām ikvienu, kuram šī vieta ir bijusi nozīmīga, atbalstīt mūs kopīgajā kalpošanā Dieva tautas izglītošanā un briedināšanā. Katra lūgšana, draudzes sūtīts cilvēks vai grupa, ziedojums palīdz veikt šo darbu un dod iespēju vēl daudziem piedzīvot Tēva mīlestību caur šo vietu. 

Ja jums ir kāda lūgšanu vajadzība vai pateicība par atbildētu lūgšanu, ko gribat līdzdalīt, būsim priecīgi to nest Dieva priekšā kopā ar jums. Katru mēnesi aktualizējam lūgšanuvajadzību sarakstu. Savā kalpošanā esam piedzīvojuši tik daudz atbildētu lūgšanu! Iedrošinām arī Tevi nepagurt un lūgt par cilvēkiem, kalpošanām sev līdzās.

Maijā organizējām “Sarunas par Svēto Garu” vakarus.Ierakstus varat atrast Izglītības centra youtube vietnē https://www.youtube.com/channel/UCrkPdJMOOJ5A0k6EQlb6dtg, ierakstot “Sarunas par Svēto Garu”, kā arī mūsu Facebooklapas video sadaļā. Ir doma sarunu vakarus turpināt regulāri. Tam gan ir vajadzīgs finansējums aparatūras iegādei, lai to varētu veikt kvalitatīvi un ilgtermiņā. Ja Jums patika šie vakari un vēlaties atbalstīt ar savu ziedojumu tieši šo ieceri, tad to varat ziedot mērķziedojuma kontā ar norādi: “Ziedojums sarunu vakariem”.

Raimonds Mežiņš,

Svētā Gregora izglītības centra direktors,

Saldus M. Lutera mācītāja kalpošanas vietas mācītājs

Ievietots: 2020. gada 12. augustā 11:51