Svētā Gregora izglītības centrs

Gregors.lv

Kopiena

  Raimonds Mežiņš, direktors

  Marika Ivsiņa, biroja administratore

  Janita Demitere, saimniecības vadītāja

  Elita Bernāne, atbildīgā par tīrību

  Viesturs un Ilze Knopkeni, mediju projektu vadītāji

   Ineta Stulpe, projektu vadītāja

  Marats un Ieva Samauski, radoši cilvēki

  Elīna Jēkabsone-Celma, grāmatvede

  David Michael Carrillo, misionārs

  Ieva Zābaka, misionāre 

Vēl Misijas centrā kalpo: Iveta, Rihards, Ieva, Rūdis, Edgars, Zane u.c.